Preinkubuj swoją firmę w Akademickim Inkubatorze PrzedsiębiorczościPowiadom znajomego o stronieDrukuj stronę

2017-02-02
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (RCIiTT ZUT) z dniem 1 lutego 2017 roku ogłasza otwarcie naboru dla osób zainteresowanych skorzystaniem z usług preinkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT.

Usługi preinkubacji wiążą się m.in. z nieodpłatnym udostępnieniem pomieszczeń typu 'open space' wraz z wyposażeniem oraz możliwością korzystania z usług szkoleniowo-doradczych RCIiTT ZUT.

Nabór preinkubowanych, czyli osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, będzie się odbywał w trybie ciągłym. Aby wziąć w nim udział, wystarczy złożyć w RCIiTT ZUT wypełniony Formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji oraz wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej RCIiTT ZUT pod adresem: http://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-preinkubowanych-do-aip-rciitt

 

 

Spotkanie z niemiecką firmą MUGLERPowiadom znajomego o stronieDrukuj stronę

2017-03-31
Zapraszamy studentów z Wydziału Elektrycznego, którzy szukają praktyki albo pracy na spotkanie z niemiecką firmą MUGLER (www.mugler.de). Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia o godz. 11.15 w sali C-122 przy ul. 26 kwietnia 10.
Będzie prezentacja firmy oraz zostaną przedstawione konkretne oferty praktyk i pracy.

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów dla URSUS S.A.Powiadom znajomego o stronieDrukuj stronę

2017-04-04
Celem naboru jest poszukiwanie rozwiązań z obszaru elektromobilności, które zostały ujęte w Agendzie .  Warsztat daje możliwość przedstawienia swojego rozwiązania, ale także zaprezentowania swojej firmy. Jest to niepowtarzalna okazja, aby dać się poznać i skontaktować z przedstawicielami dużej spółki i być może razem podjąć wyzwanie budowy nowego elektrycznego pojazdu.

Na warsztacie wybrane firmy mają szansę zaprezentować się gronu specjalistów z URSUSa oraz porozmawiać z jej przedstawicielami oraz innymi przedsiębiorcami obecnymi na gali. To także miejsce, gdzie rodzą się nowe pomysły na projekty oraz nowe biznesy.

1. Zaproszenie na konkurs

2. Regulamin konkursu

Letni kurs języka niemieckiego dla studentów i doktorantówPowiadom znajomego o stronieDrukuj stronę

2017-04-12

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest m. in. wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy studenckiej i naukowej pomiędzy Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób.

Oferujemy letni kurs języka niemieckiego dla studentów i doktorantów Tandem GFPS. Jest to polsko-niemiecka wymiana wakacyjna, organizowana we współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży i bliźniaczą organizacją niemiecką GFPS e. V. Termin zgłoszeń upływa 16.05.2017. Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 18.08. - 3.09 w Melanue, w Saksonii. Ideą naszego projektu jest nauka języka poprzez codzienną rozmowę w parach polsko-niemieckich. Oprócz zajęć lekcyjnych z native speaker'ami zaplanowany został bogaty program kulturalno-rozrywkowy. Czyni to Tandem niepowtarzalną okazją do poznania żywego języka niemieckiego i kultury naszego zachodniego sąsiada. Po więcej informacji zapraszamy na: http://www.gfps.pl/tandem/.

II edycja programu stażowegoPowiadom znajomego o stronieDrukuj stronę

2017-04-20

 

Ministerstwo Energii,

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

 

ogłaszają nabór kandydatów  

na roczny, płatny staż w ramach drugiej edycji

PROGRAMU STAŻOWEGO „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI”

Liczba miejsc: 30 

Miejsce realizacji Programu Stażowego: Ministerstwo Energii oraz siedziby spółek z Grup Kapitałowych każdego z Organizatorów stażu biorących udział w Programie (na terenie całej Polski).

 

Termin odbywania stażu: październik 2017 – wrzesień 2018

 

CELE PROGRAMU STAŻOWEGO:

·         budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej;

·         zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju
i Ministerstwie Energii;

·         przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

 

PROGRAM STAŻOWY „ENERGIA DLA PRZYSZŁOŚCI” został opracowany w taki sposób, aby każdy stażysta zdobył konkretne umiejętności i doświadczenie z zakresu interesujących go obszarów energetyki oraz mógł zaplanować drogę swojego rozwoju zawodowego.

 

PROGRAM STAŻOWY JEST SKIEROWANY DO OSÓB, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA FORMALNE:

 

·         studentami V roku studiów jednolitych lub III lub IV semestru studiów II stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie następujących wydziałów: Wydział Elektryczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

lub są absolwentami jednego z powyższych wydziałów uczelni i od daty ukończenia nauki do dnia zgłoszenia się do Programu Stażowego nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy;

·         nie ukończyły 27 roku życia;

·         posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

·         legitymują się średnią z ocen w ramach ostatniego roku studiów lub dwóch ostatnich ukończonych semestrów na poziomie nie niższym niż 4,0.

 

DODATKOWE PUNKTY SĄ PRZYZNAWANE KANDYDATOM, KTÓRZY W MOMENCIE APLIKOWANIA O PRZYJĘCIE NA STAŻ:

·         udokumentują odbytą praktykę/staż/wolontariat w instytucjach związanych z sektorem energetycznym;

·         udokumentują znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B2;

·         udokumentują naukę na drugim kierunku studiów (kierunek ekonomiczny lub pokrewny).

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

1)      CV

2)      list motywacyjny

3)      zaświadczenie z uczelni (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stażowego)

4)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

DOKUMENTY DODATKOWE: 

1)         zaświadczenie o odbytej praktyce/stażu/wolontariacie w instytucjach związanych
z sektorem energetycznym

2)         kopia dokumentu (certyfikat) potwierdzającego znajomość języka obcego (innego niż
j. angielski) na poziomie B2

3)         zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu/ukończeniu studiów na drugim kierunku (ekonomiczny lub pokrewny).

 

ETAPY NABORU: 

ETAP I – ANALIZA DOKUMENTÓW KANDYDATÓW POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ FORMALNYCH

 

ETAP II – TEST WIEDZY (z zakresu: energetyki, energii jądrowej, odnawialnych źródeł energii, sektora paliw ciekłych i gazowych oraz znajomości języka angielskiego)

 

ETAP III – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

JAK APLIKOWAĆ?

1. Wejdź na stronę internetową http://www.me.gov.pl/Staz+Energia+dla+Przyszlosci  

2. Wypełnij formularz dostępny w zakładce Formularz aplikacyjny.

 

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: od 24 KWIETNIA do 23 MAJA 2017 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: staz.energiadlaprzyszlosci@me.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej ZUT
copyright(c) 2010 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin